Laboratorijske pretrage

Pretrage krvi:

1. Hematološke pretrage:

broj eritrocita, leukocita, trombocita, hematokrit, hemoglobin, MCHC, diferencijalna krvna slika
Nalaz je gotov za 15 minuta.
2. Biokemijske pretrage:
– urea i kreatinin
– bilirubin
– glukoza
– enzimi: ALP, GPT(ALT), GGT, AST, CK, amilaza, pankreasna amilaza, pankreasna lipaza test
– kolesterol
– elektroliti- kalij

 

3. Krvni razmaz

Pregled krvi je izuzetno bitan u dijagnostici. Pomoću pretraga krvi možemo otkriti početke određenih bolesti dok još pas ili mačka nema nikakvih simptoma.

 

Pretrage urina:
– ph, proteini, glukoza, ketonska tijela, leukociti, eritrociti, nitriti, bilirubin, urobilinogen, specifična težina
– pregled sedimenta urina

 

Koprološki pregled : pregled stolice pod mikroskopom

20151213_183110