Biografija

Završila sam Veterinarski fakultet u Zagrebu. Tijekom studija, četiri godine sam bila demonstrator na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju i bavila se znanstvenim radom. Napisala sam nekoliko znanstvenih radova od kojih su dva bila nagrađena nagradom Rektora Sveučilišta u Zagrebu (1984. i 1986.).

Ambulantu sam otvorila 1996. godine i od tada sam sudjelovala na nizu seminara i kongresa s tematikom male prakse.

  1. Kardiologija pasa – Zagreb 1997.
  2. Stručno usavršavanje iz EKG-a pasa i mačaka – Zagreb, 1997.
  3. IAMS forum Hrvatska 1997. – Dermatofitoze u pasa i mačaka, Gastroenteritisi u pasa i mačaka
  4. IAMS forum Hrvatska Zagreb 1998. – Klinička neurologija i rendgenologija probavnog trakta u pasa
  5. IAMS forum Hrvatska Zagreb 1999.- Dijagnostika i liječenje zatajivanja bubrega kod pasa i mačaka
  6. Dermatofitoze u domaćih životinja – dijagnosticiranje i liječenje, Zagreb 2001.
  7. European Speaker Tour – Dermatology – Brdo kod Kranja 2001.
  8. IAMS forum Hrvatska, Zagreb 2001. – Rendgenologija, neurologija malih životinja
  9. IAMS forum Hrvatska, Zagreb 2001. – Srčane mane, aritmije i hipertenzija pasa i mačaka
  10. Dan Hrvatske male prakse, Opatija 2001. – Endokrinološke bolesti pasa i mačaka
  11. Anestezija pasa – Zagreb, 2002.
  12. Kirurgija želuca i crijeva u malih domaćih životinja – Zagreb, 2002.
  13. Fiziologija i patologija reprodukcije pasa i mačaka – Zagreb 2004.
  14. Određivanje optimalnog vremena za parenje i osjemenjivanje kuja – Zagreb, 2004.
  15. Bolesti lokomotornog sustava u mladih pasa – Zagreb 2004.
  16. Noviji pogledi na kirurgiju želuca i crijeva u malih životinja – Zagreb 2004.
  17. Laboratorijske metode u kliničkoj dijagnostici – Zagreb 2004.
  18. Suvremeni pristup dijagnostici, liječenju i preventivi dermatitisa uzrokovanih ektoparazitima kod kućnih ljubimaca – Zagreb, 2005.
  19. Seminar male prakse – Porodništvo i reprodukcija, prilagođeni nutricionizam potreban kastriranim psima Zagreb 2009.
  20. Veterinarski felinološki (mačji) kongres 2010. – Virusne bolesti mačaka, kronični gastroenteritisi mačaka, akutne infekcije gornjih dišnih prohoda kod mačaka
  21. Veterinarski felinološki kongres 2011. – Urolitijaza u mačaka; Idiopatski cistitis i Infekcije urinarnog trakta; Bolesti i liječenje bubrega te nutritivni pristup liječenju bubrega
  22. Veterinarski seminar male prakse 2011. – Atopični dermatitisi u pasa; alergije na hranu pasa i mačaka; Klinički pristup kerato-seboreičnom pacijentu; Uloga prehrane u terapiji dermatoloških patologija
  23. Radionica ultrazvučne dijagnostike za male životinje, Samobor 2013.
  24. Veterinarski seminar male prakse 2014. – Urologija pasa i mačaka; parazitologija i vektorske bolesti mačaka
  25. Veterinarski seminar male prakse 2015.- Bolesti rožnice i leće, Gastroenterološki poremećaji, Vakcinacija mačaka
  26. Seminar veterinara male prakse 2017. – Dermatologija pasa i mačaka
  27. Veterinarski seminar male prakse 2017. – Kardiologija, gastroenterologija, dermatologija
  28. oehringer Ingelheim Cardio Day 2019. Zagreb
  29. Veterinarski fakultet Zagreb – Osnove ehokardiografije (radionica)2019.
  30. 12. DDL veterinarski seminar 2019. – Gastroenterologija, urologija i kardiologija
  31. Royal Canin webinar 2019. – Pruritus
  32. Royal Canin webinar 2020. – Nursing and nutritional management of patients with liver   disease
  33. Biogal’s webinar 2020. – Feline Coronavirus and FIP Diagnosis & Prevention

Maskote i čuvari ambulante su dvije udomljene mačke Šmizla i Šmuki koje su druželjubive i vole nesebično pacijente pse i mačke te njihove vlasnike.